ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΠΑΙΡΝΕΙ, Η ΕΚΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η Ελλάδα σύμφωνα με τη Die Welt, παρουσιάζει αρνητική εξέλιξη και για αυτό όπως γράφει η εφημερίδα  ο δείκτης εξόδου από το ευρώ για τη χώρα μας εκτοξεύθηκε στο 9%.
Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται και στην Κύπρο «που υποφέρει εξαιτίας της