Κ.Ε.Κ. Δήμου Καστοριάς: Αποτελέσματα επιτυχόντων “Επιταγής εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών”

Posted by : Mr. Blog | 3 Αυγ 2015 | Published in

Κ.Ε.Κ. Δήμου Καστοριάς: Αποτελέσματα επιτυχόντων “Επιταγής εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών”
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) τα αποτελέσματα των επιτυχόντων οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος
«Επιταγή εισόδου για Νέους ηλικίας έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Οι άνεργοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.insete-training.gr ) την έκβαση της αίτησής τους και εφόσον έχουν επιλεχθεί να απευθυνθούν άμεσα στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς ώστε να ολοκληρωθεί ή διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής τους.

Το Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καστοριάς έχει σχεδιάσει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ένα πακέτο παροχών προς τους ωφελούμενους – δικαιούχους της επιταγής ως εξής:
Συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές
Συνεργασία με τις σημαντικότερες τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό (το σύνολο των δαπανών καλύπτεται από το ΚΕΚ)
Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή στο οποίο έχουν πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι μέσω Tablet το οποίο χορηγείται δωρεάν από το Κ.Ε.Κ.
Κάλυψη δαπανών μετακίνησης για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές εκτός της πόλης της Καστοριάς
Άριστες συνθήκες εκπαίδευσης με την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από το Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, τηλ. επικοινωνίας 2467025388) κατά τις ώρες 08:30 έως 15:00.


Για την Κοινωφελή Επιχείρηση

Μέλλιος Παναγιώτης
Διευθυντής ΚΕΚ