Καστοριά: Η παραγωγή αχλαδιών αναµένεται πιο αυξηµένη σε σχέση µε πέρσι

Posted by : Mr. Blog | 4 Αυγ 2015 | Published in

Καστοριά: Η παραγωγή αχλαδιών αναµένεται πιο αυξηµένη σε σχέση µε πέρσι
«Κανόνας» τείνει να γίνει το σύστηµα των ανοικτών τιµών, σε ποσοστό 80% σε σχέση µε πέρσι, στα αχλάδια Κρυστάλλια για τα οποία η συγκοµιδή ξεκίνησε αυτή την εβδοµάδα στον Τύρναβο. «∆εν δεσµεύονται οι έµποροι σε µια τιµή και αυτό είναι πολύ κακό.
Οι Κοντούλες άρχισαν µε 2 ευρώ/κιλό και έπεσαν στα 1,30 ευρώ/κιλό Τα αχλάδια Κόσια στα 0,60 ευρώ/κιλό και ανοικτές τιµές στα Κρυστάλλια

Όµως, όσοι είναι µέλη συνεταιρισµών είναι εξασφαλισµένοι», σηµειώνει ο γεωπόνος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου Αργύρης Γραβάνης. «Περιµένουµε καλή ποιότητα και αύξηση κατά 20% της παραγωγής για τα Κρυστάλλια λόγω των νέων φυτεύσεων», προσθέτει ο ίδιος.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες διαδεδοµένες ποικιλίες, οι Κοντούλες ξεκίνησαν στα 2 ευρώ το κιλό και τώρα αγγίζουν τα 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ τα κόσια είναι στα 0,60 ευρώ το κιλό.

Στην Καστοριά η παραγωγή, που είναι όψιµη, αναµένεται πιο αυξηµένη σε σχέση µε πέρσι που υπήρχε παγετός και οι τιµές θα κρατηθούν σε πιο χαµηλά επίπεδα για τα λίγα Κρυστάλλια.

agronews.gr