Καστοριά: Αλιεύθηκε ψάρι Αμαζονίου στη Λίμνη Ορεστιάδα

Posted by : Mr. Blog | 8 Αυγ 2013 | Published in

Καστοριά: Αλιεύθηκε ψάρι Αμαζονίου στη Λίμνη Ορεστιάδα
Από Τμήμα Αλιείας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι αλιεύθηκε, χθες, Τρίτη 06 Αυγούστου 2013 από επαγγελματία αλιέα, ψάρι, άγνωστο προς το υδάτινο περιβάλλον της
λίμνης.

Μετά από εξέταση  της υπηρεσίας προσδιορίστηκε ότι πρόκειται για είδος που κατατάσσεται στη τάξη Siluriformes, της οικογένειας Loricariidae του γένους Ancistrus και είχε μήκος 25,7 εκ,   βάρος 144 γρ..  Το συγκεκριμένο είδος  προέρχεται από τις πλημμυρικές περιοχές της λεκάνης του Αμαζονίου Ν. Αμερικής, η ύπαρξή του δε, στο υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης μας πιθανολογείται ότι προέκυψε από την απελευθέρωσή του από ιδιώτες, που διατηρούσαν το συγκεκριμένο είδος στο ενυδρείο τους.

Βάσει της σχετικής νομοθεσίας απαγορεύεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον (υδάτινα οικοσυστήματα) είδη υδρόβιων οργανισμών χωρίς την άδεια των αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν αλλοιώσεις στο υδάτινο οικοσύστημα στο οποίο απελευθερώνονται ή και ανατροπές-καταστροφές των προϋπαρχόντων ειδών που βρίσκονται σε αυτό.(Β. Δ. 142/71, Εγκλ. 260417/04 ΥΠΑΑΤ)


Παρακαλούνται, λοιπόν, όσοι ιδιώτες αντιληφθούν ανάλογα περιστατικά να έρχονται σε επικοινωνία με τον κ. Παύλο Φίλο, αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.  Καστοριάς, στα τηλ. 2467350255 & 24673245