Καστοριά: 2η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Posted by : Mr. Blog | 7 Απρ 2015 | Published in

Καστοριά: 2η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Λεωφόρου Κύκνων (αίτηση της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.») – Τοποθέτηση πασάλων επί της οδού Γράμμου – Eγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας

Σας παρακαλούμε την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετική αίτηση του κ. VOICU MARIUS – VIOREL ΤΟΥ GEORGI).

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της 11ης Νοέμβριου και Πτολεμαίων γωνία

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Λεωφόρων Γουναράδων στην Χλόη Καστοριάς στο πλαίσιο κατασκευής έργων του ΔΕΔΔΗΕ

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Δ.Κ. Μεσοποταμίας

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Κολοκυνθούς

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Οινόης

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τοποθέτηση πασάλων επί της οδού Γράμμου 10 (σχετική αίτηση της Θωμαϊδου Μαριάνθης)

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Λεωφόρου Κύκνων (σχετική αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»)