Ευχαριστήριο του Aγίου Νικάνορα

Posted by : Mr. Blog | 28 Ιουλ 2015 | Published in

Ευχαριστήριο του Aγίου Νικάνορα
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας που βοήθησαν με προσωπική εργασία και εθελοντική προσφορά καθώς επίσης και τους χορηγούς ανώνυμους και επωνύμους που στήριξαν τις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε με επιτυχία η Ερανικής Επιτροπή του Aγίου Νικάνορος

Με εκτίμηση ο πρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής Aγίου Νικάνορος.
Πατέρας Ελευθέριος Συτιλίδης