ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ SAGA ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 -ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Posted by : Mr. Blog | 26 Απρ 2015 | Published in

Αυτές είναι οι προκαταρκτικές ποσότητες που πρόκειται να διατεθούν στη δημοπρασία Ιουνίου 2015.

Επιθεώρηση 28.5.-2.6.2015
Πωλήσεις 3.6.-12.6.2015


MINK SAGA FURS 3 840 000
AMERICAN LEGEND 2 000 000
ΣΥΝΟΛΟ 5 840 000

ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ SAGA FURS 744 000
ΑΓΡΙΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ FUR HARVESTERS 270 000

ΑΛΛΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ SAGA FURS 290 000