Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού πόλης της Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Posted by : Mr. Blog | 7 Απρ 2015 | Published in

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού  πόλης της Καστοριάς
                  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών  αναλύσεων του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2015, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 24-03-15 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς χαρακτηρίζεται ΑΣΦΑΛΕΣ, αφού
πληροί τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


                                                                  

                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚΕπίσης:

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών 
Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός MΑΡTΙΟΥ έτους 2015, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Βασιλειάδας, Τοιχιού, Τσάκωνης, Ιεροπηγής, Μανιακίου, Ποριάς, Δισπηλιού, Οινόης, Μελισσότοπου, Σταυροπόταμου, Πολυκέρασου, Κορησού, Άνω Πτεριάς, Πτεριάς, Φωτεινής,  Αυγής, Υψηλού, Οξυάς, Μακροχωρίου ,Μελά, Χαλάρας  και Λιθιάς χαρακτηρίζονται ΑΣΦΑΛΗ, αφού πληρούν τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
                                    
                                                                  
                                                                            
                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ