Το “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” στο “Έργο INACT”

Posted by : Mr. Blog | 1 Αυγ 2015 | Published in

Το “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” στο “Έργο INACT”
Ο πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” Γεώργιος Νικολόπουλος και η ψυχολόγος της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας Γεωργία Μπάρου συμμετείχαν στο πρώτο ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, “έργο INACT”, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, στην Κορυτσά Αλβανίας.

Στόχος του έργου INACT είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής εταιρικότητας μεταξύ των θεσμών που ασκούν πολιτικές και των επιχειρηματικών ερευνητικών και κοινωνικών δρώντων στις συνοριακές περιφέρειες Ελλάδας και Αλβανίας.

Η συμμετοχή του Εθελοντικού μας Οργανισμού συνίστατο στην προσπάθεια για δικτύωση και κοινωνικές συμπράξεις με αντίστοιχες κοινωνικές οργανώσεις παιδιών – νέων από πλευράς Αλβανίας και ιδίως περιφέρειας Κορυτσάς, σε θέματα που άπτονται του κοινού ενδιαφέροντος.