Δεύτερη μέρα της δημοπρασίας της NAFA:Συνέχεια της ισχυρής ζήτησης για Black NAFA Mink

Posted by : Mr. Blog | 1 Ιουλ 2015 | Published in

Δεύτερη μέρα της δημοπρασίας της NAFA:Συνέχεια της ισχυρής ζήτησης για Black NAFA Mink
Τη δεύτερη ημέρα στη δημοπρασία του Ιουνίου της NAFA, τα προσφερόμενα αρσενικά και θηλυκά διαμόρφωσαν τιμές γενικώς σταθερές και ελαφρώς αυξημένες στις ανώτερες ποιότητες και στα κοντότριχα.

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής, με έντονο ανταγωνισμό στα Black NAFA βιζόν από
την Ελλάδα για τα αρσενικά, και την Κορέα για τα θηλυκά.

Η καλύτερη ποιότητα Mahogany (αρσενικά) παρουσίασαν σταθερότητα έως ελαφρά αύξηση, ενώ τα θηλυκά ήταν σταθερή στα πρόσφατα επίπεδα της αγοράς. Για τα αρσενικά Demi Brown υπήρξε ελαφρά προώθηση, αντιστρέφοντας μια προηγούμενη τάση της αγοράς, ενώ τα θηλυκά Demi παρέμειναν σταθερά.