Επιμελητήριο Καστοριάς: Συνεχίζονται τα σεμινάρια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αδειοδότηση

Posted by : Mr. Blog | 28 Ιουλ 2015 | Published in

Επιμελητήριο Καστοριάς: Συνεχίζονται τα σεμινάρια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αδειοδότηση
Απαραίτητη η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ
         Συνεχίζονται και φέτος από την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Καστοριάς τα σεμινάρια κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 10 ωρών, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.

Επιβάλλεται σε όλους όσοι ακουμπάνε τρόφιμα

         Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, καθίσταται πλέον απαραίτητο να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων όλοι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά, για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής. Από τα παραπάνω απορρέουν υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες των επιχειρηματιών σε περιπτώσεις που κατά τους ελέγχους του ΕΦΕΤ, διαπιστωθεί πως δεν τηρούν τους ειδικούς φακέλους αρχείου, με τα πιστοποιητικά των εργαζομένων και των ιδίων. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης σεμιναρίων του ΕΦΕΤ, αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό και θα ζητείται από τους ΟΤΑ, σε οποιαδήποτε αδειοδότηση αιτηθεί ο επιχειρηματίας, ειδικά στην άδεια λειτουργίας.
     « Σε οποιοδήποτε μαγαζί περιέχει τρόφιμα ή ποτά, ο υπάλληλος, εργοδότης ή γενικός ασχολούμενος με το κατάστημα, που ακουμπά τρόφιμα, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει το σεμινάριο», εξήγησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Χαράλαμπος Καραταγλίδης. Βέβαια όπως διευκρίνισε, παλαιότερα στην επιχείρηση, επιβαλλόταν να έχει την πιστοποίηση μόνο ένας, τώρα πλέον όλοι. «Με λίγα λόγια, σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο μοναδικός που δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει σεμινάρια για την απόκτηση της πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ, είναι ο λογιστής του. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν», εξήγησε ο κ Καραταγλίδης.

Δώρα Κωτσοπούλου
Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ