Το χορευτικό του Ομίλου Αργέσται στις εκδηλώσεις στους Μανιάκους

Posted by : Mr. Blog | 27 Ιουλ 2015 | Published in


Το χορευτικό του Ομίλου Αργέσται στις εκδηλώσεις στους Μανιάκους
Το χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου Αργέσται στις εκδηλώσεις στους Μανιάκους, χόρεψε με την ορχήστρα του Πετρολούκα Χαλκιά