Διοργάνωση Ημερίδας για τις Λαϊκές Αγορές & το Υπαίθριο Εμπόριο

Posted by : Mr. Blog | 14 Ιουλ 2015 | Published in

Διοργάνωση Ημερίδας για τις Λαϊκές Αγορές & το Υπαίθριο Εμπόριο
Στα πλαίσια υποστήριξης των δήμων και την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την υφιστάμενη νομοθεσία περί λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, η ΠΕΔΔΜ ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί από την ΠΕΔΔΜ και την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Περιφέρειας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα οποία προκύπτουν από  την ερμηνεία και εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου (Ν.4264/2014, και Ν.4314/2014).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 9.30 στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Ιδρύματος στην οδό Χ. Μούκα (πεζόδρομος). Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα από στελέχη του Υπουργείου είναι:
  • Γενικές και ειδικές διατάξεις Λαϊκών Αγορών
  • Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο
  • Έλεγχοι-κυρώσεις-βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου-ΣΥ.Κ.Α.Π
  • Μεταβατικές διατάξεις- τροποποίηση του Ν.4264/2014 με τον Ν.4314/2014
  • Ειδικές περιπτώσεις άσκηση υπαίθριου εμπορίου
  • Σύστημα διακριτότητας και κατανομή θέσεων στις Λαϊκές Αγορές
  • Ερμηνευτικοί εγκύκλιοι υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε απολύτως απαραίτητη και χρήσιμη τη συμμετοχή  όλων όσων εμπλέκονται στην διαδικασία λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και του υπαίθριου εμπορίου, αρμόδιων αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, και της Περιφέρειας

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας