Δήμος Καστοριάς: Προκλητική και απαράδεκτη η κατανομή των πόρων από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Posted by : Mr. Blog | 14 Ιουν 2015 | Published in

Δήμος Καστοριάς: Προκλητική και απαράδεκτη η κατανομή των πόρων από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Ψήφισμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την κατανομή των χρηματοδοτήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
Με την έγκριση του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (18/12/2014) και τις διαδικασίες εξειδίκευσης που έλαβαν χώρα στην συνέχεια από τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές της Δυτικής Μακεδονίας προκύπτει ο ανισομερής, προκλητικός και αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του, εις βάρος τόσο συνολικά της περιφέρειας όσο και ειδικότερα κατά των Δήμων των ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών.
Το προγραμματισμένο ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 θεωρείται απαράδεκτο και ακατάλληλο για πρακτική εφαρμογή αφού συνεχίζει την ίδια άγονη περιφερειακή νοοτροπία των προηγουμένων ΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα αφενός την διεύρυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την περιφερειακή αναπτυξιακή στασιμότητα και αφετέρου τον κατακερματισμό της όποιας περιφερειακής συνείδησης και ταυτότητας υπήρχε στους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας.
Η προκλητικά ευνοϊκή κατανομή των χρηματοδοτήσεων αποκλειστικά υπέρ των περιοχών εντός των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας (περίπου το 30% επί του συνόλου) και εις βάρος όλων των υπολοίπων, και ειδικότερα του Δήμου Καστοριάς που δεν διαφαίνεται να του επιτρέπουν να διεκδικήσει πάνω από το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ καθιστά το εν γένει πρόγραμμα ατελές και επικίνδυνο τόσο σε όρους ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής, ευρισκόμενο αντίθετο ακόμα και με το όραμα που το ίδιο επικαλείται.
Ο απαράδεκτος μη συνυπολογισμός των σημαντικών, επιπλέον κατανεμημένων Τοπικών Πόρων Ανάπτυξης υπέρ, αποκλειστικά και πάλι, των περιοχών των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας δημιουργεί αίσθηση αδικίας και δυναμιτίζει κάθε έννοια κλίματος συνεργασίας σε ενδο-περιφερειακό επίπεδο.
Για τους λόγους αυτούς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Την επαναξιολόγηση, αναδιάρθρωση και επανέγκριση του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 με στόχο αφενός την ουσιαστική εξυπηρέτηση της πραγματικά ισόρροπης και ενδογενούς ανάπτυξης και αφετέρου το δικαίωμα της επί ίσους όρους διεκδίκησης πόρων για όλους τους δικαιούχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Την ουσιαστική συν-διαμόρφωση της τελικής διάρθρωσης του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 με βάση τις ανάγκες των τελικών δικαιούχων, και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εγγύτερα στον πολίτη, ήτοι των ΟΤΑ Ά βαθμού.
Είτε την αναδιανομή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είτε την διεκδίκηση μεταφοράς όλων των ΚΑΠ της Περιφέρειας για της περιοχές εντός των ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων και την σφυρηλάτηση της περιφερειακής συνείδησης και ταυτότητας.