Υποχρεώσεις των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών & μεταμοσχευμένων

Posted by : Mr. Blog | 9 Ιουν 2015 | Published in

Υποχρεώσεις των δικαιούχων του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών & μεταμοσχευμένων
Από το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιδοτούμενοι νεφροπαθείς τελευταίου σταδίου χρονικής ανεπάρκειας και μεταμοσχευμένοι, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κάθε εξάμηνο Υπεύθυνη Δήλωση του νεφροπαθή ή του υπευθύνου είσπραξης «περί του ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι λόγοι δικαιώματος επιδότησης».

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να συντάσσονται από την υπηρεσία κάθε χρόνο «αναθεωρητικές καταστάσεις που προβλέπονται από αυτήν», οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία του προηγούμενου χρόνου και καταρτίζονται κάθε εξάμηνο,παρακαλούνται οι δικαιούχοι του επιδόματος να την προσκομίζουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία.

Η κατάθεση των δηλώσεων θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, 2ος όροφος, γραφείο 13, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ Παγούνης Νικόλαος & Ρεσίνη Σοφία, τηλ. 24673 50284.