Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού πόλης της Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων Νομού Καστοριάς

Posted by : Mr. Blog | 5 Ιουν 2015 | Published in

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού πόλης της Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων Νομού Καστοριάς
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΪΟΥ έτους 2015, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 27-05-15 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς χαρακτηρίζεται ΑΣΦΑΛΕΣ, αφού πληροί τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

____________

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΪΟΥ έτους 2015, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Αγ. Κυριακής, Τσάκωνης, Κλεισούρας, Μελισσοτόπου, Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Βασιλειάδας, Ιεροπηγής, Κολοκυνθούς, Μεσοποταμίας, Ποριάς, Βέργας, Καλοχωρίου, Λιθιάς, Ν.Λεύκης, Σταυροποτάμου, Κορησού, Μανιακίου, Οινόης, Τοιχιού χαρακτηρίζονται ΑΣΦΑΛΗ, αφού πληρούν τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ