Συνεργασία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας με Αστικά ΚΤΕΛ Καστοριάς (φωτογραφίες)

Posted by : Mr. Blog | 25 Ιουν 2015 | Published in

Συνεργασία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας με Αστικά ΚΤΕΛ Καστοριάς (φωτογραφίες)
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας, στο πλαίσιο των θερινών δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την έμφυλη βία, υπέβαλεαίτημα στο Δ.Σ. των Αστικών ΚΤΕΛ Καστοριάς, ώστε να τοποθετηθούν αφίσες του Κέντρου εντός των λεωφορείων.
Το αίτημα εγκρίθηκε, και οι αφίσες τοποθετήθηκαν και θα παραμείνουν εκεί για τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για τη μεταφορά τους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη διοίκηση των Αστικών ΚΤΕΛ Καστοριάς για τη συνεργασία.

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς