ΝΕΣΤΟΡΙΟ:ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Posted by : Mr. Blog | 14 Μαΐ 2015 | Published in


ΝΕΣΤΟΡΙΟ:ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.), στα πλαίσια της εκκαθάρισης περιοχών από υπολείμματα πολεμικού υλικού εναπομεινάντων των πολεμικών
συγκρούσεων του Εμφυλίου Πολέμου, χαρακτηρισμένων ως ενεργών και επικινδύνων υλικών, ξεκινά σήμερα 14-05-2015 οι εργασίας περισυλλογής τους. Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις θα λάβουν χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Νεστορίου.