Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της Καστοριάς θα δώσουν το παρόν στο Run Greece

Posted by : Mr. Blog | 22 Απρ 2015 | Published in

Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της Καστοριάς θα δώσουν το παρόν στο Run Greece
Oι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Run Greece στις 17-5-2015 ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ “φέρουν” διακριτικό σήμα του συλλόγου.

Τα έξοδα τυπώματος του σήματος θα καλυφθούν από το ταμείο του συλλόγου.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν μέρος με το σήμα του συλλόγου μας θα πρέπει να επισκεφθούν το t-shirt club απέναντι από την pizza 2+1(περιοχή πάνω απο τα ψαράδικα).
Καλό είναι να αναφέρουν το όνομα τους στο κατάστημα.

Για τον σύλλογο ΕΚ/ΚΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κώστας Χατζηφωτιάδης