ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ: ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Posted by : Mr. Blog | 28 Απρ 2015 | Published in

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ: ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς  σε έκτακτη  συνεδρίαση που πραγματοποίησε τη Δευτέρας 27 Απριλίου 2015, ώρα 10 π.μ., αποφάσισε  την έκδοση  του παρακάτω ψηφίσματος αναφορικά με την αριθμ. 20/20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη
μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας» που επικυρώθηκε με νόμο στις 24-4-2015 από την Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να εκφράσει τη θέση του, ως εξής:  
  
«Η σύγκληση του εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου είναι συνέπεια της κατάστασης που διεμορφώθη μετά την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης και την επιβεβαίωση δια νόμου πλέον, περί μεταφοράς των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’όψιν την προσπάθεια της Κυβέρνησης, την ανάγκη συνεννόησης και ενότητας όλων των αποφασισμένων Ελλήνων για την αξιοπρέπεια και σεβασμό αυτής της πατρίδος και ιδιαίτερα μετά την εκφρασθείσα διάθεση συνενόησης μεταξύ ΚΕΔΕ και Κυβέρνησης, ο Δήμος Καστοριάς με μετριοπάθεια και ορθολογισμό ταυτίζεται με το πνεύμα, της Κυβερνητικής Πρωτοβουλίας και αναμένει τις διευκρινιστικές εγκυκλίους εφαρμογής.

Κάνουμε σαφές και θέτουμε ως πρώτες  προτεραιότητες :
1.Την εξασφάλιση των μισθών των εργαζομένων
2.Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου με στόχο την αξιοπιστία του, σε επίπεδο συναλλαγών και καθημερινότητος
3.Σε κάθε περίπτωση λειτουργούμε ως Δήμος που ανήκει στο Κράτος και όχι ως «Δήμος Κράτος». 

Ζητούμε:
1.Την ύπαρξη του αναγκαίου χρονοδιαγράμματος προσαρμογής.
2.Την ερμηνεία από την Κυβέρνηση, σε λογιστικό επίπεδο, της διαχείρισης του ΕΣΠΑ
3.Διευκρινήσεις για το αν εντάσσονται στο παραπάνω νόμο, τα Κληροδοτήματα κα  τα Νομικά πρόσωπα.

Τέλος, συντασσόμεθα με όλες τις περαιτέρω ένέργειες και αποφάσεις που θα ληφθούν από την ΚΕΔΕ και θα προσβλέπουν σε δέσμευση της Κυβέρνησης για την διασφάλιση των συμφερόντων των δήμων».


                                      Για το Δ. Σ. Καστοριάς
΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    Γεώργιος Παπαδόπουλος