Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς που εξετάστηκαν.

Posted by : Mr. Blog | 19 Ιαν 2015 | Published in

Από το τμήμα Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι,  κατά τον τελευταίο δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Ορεστιάδα στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εστάλησαν στην
υπηρεσία από το Γενικό Χημείο του Κράτους Ιωαννίνων στις 31 Δεκεμβρίου 2014, όλα τα δείγματα,  ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν,  ήταν εντός των επιθυμητών ορίων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ με αρ. πρωτ.46399/1352, ΦΕΚ 438/β/3-7-1986) της κατηγορίας Α3.Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς ,τηλ.:2467350261