Επιμελητήριο Καστοριάς: Το νέο ΕΣΠΑ είναι η μεγάλη ευκαιρία για να βγει η γούνα από την κρίση

Posted by : Mr. Blog | 19 Ιουλ 2014 | Published in

Επιμελητήριο Καστοριάς: Το νέο ΕΣΠΑ είναι η μεγάλη ευκαιρία για να βγει η γούνα από την κρίση
Όλοι βιώνουμε ίσως την χειρότερη κρίση του κλάδου της γουνοποιίας καθώς σωρεία παραγόντων διαμορφώνουν ένα δυσμενέστατο περιβάλλον για τον κλάδο μας, παράγοντες κυρίως εξωγενείς που δεν μας επιτρέπουν καταλυτικές διορθωτικές παρεμβάσεις για την αντιστροφή του κλίματος.

Ωστόσο μέσα σε αυτή τη συγκυρία, όπως επανειλημμένα έχω προφορικά επισημάνει, υφίσταται ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη του κλάδου μας. Πριν μερικές εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 το ποσό του οποίου ανέρχεται περίπου στα 26 δις ευρώ. Από αυτούς του πόρους, η μία κατεύθυνση θα είναι για την χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των σχεδίων νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με προτεραιότητα την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Ο κλάδος της γούνας επισήμως είναι για το έτος 2013 ο 5ος εξαγωγικός κλάδος της Ελλάδος ( συμπεριλαμβανομένου και την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ) που σύμφωνα με τον δείκτη RCA «Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος» κατατάσσεται πρωταθλητής όλων των Ελληνικών Εξαγωγικών Κλάδων ως πιο δυναμικός.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία ο κλάδος έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΣΕΣ ( πρώην ΕΣΠΑ ) για υποβολή χρηματοδοτήσεων. Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική προβλέπει χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ( το επονομαζόμενο πρόγραμμα«ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» το οποίο θα απορροφήσει το 25% των πόρων και θα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 700.000.000€. Επίσης για τον ίδιο στόχο ο ίδιος κωδικός υπάρχει και στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας για πρώτη φορά.

Για την απορρόφηση των πόρων από τους τομείς είναι αναγκαία η εκπόνηση σχεδίου ανά κλάδο, το οποίο εμπεριστατωμένα θα παρουσιάζει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις απειλές, τις προοπτικές του κλάδου και τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος κλάδος θα πρέπει να απορροφήσει τα αντίστοιχα κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Όπως όλοι γνωρίζουμε δεν υφίσταται ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για την γούνα ως πόλο ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την διεκδίκηση των πόρων για τον κλάδο της γούνας τη στιγμή μάλιστα που άλλοι κλάδοι έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απορρόφηση των πόρων. Το μόνο που απαιτείται για τον κλάδο μας είναι η συνεννόηση όλων των φορέων για την εκπόνηση του σχεδίου και την υποβολή του στα αρμόδια όργανα. Δυστυχώς όμως η πρωτοβουλία – πρόταση μας για την εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου έχει πέσει στο κενό.

Για το λόγο αυτό, με το παρόν έγγραφο σας απευθύνω εκ νέου την πρόταση για ανταπόκριση σας στην πρόταση μας για συνεννόηση των φορέων προκειμένου να είναι εφικτή η εκπόνηση του σχεδίου με σκοπό την απορρόφηση πόρων, που σε αντίθετη περίπτωση θα χαθούν και θα χαθεί μαζί τους μία ακόμη ευκαιρία για τον κλάδο μας.

Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας πριν είναι πολύ αργά για το μέλλον αυτού του τόπου.Ο πρόεδρος

Χαράλαμπος Καραταγλίδης